Hasta güvercin bakımı

Pazartesi, Ekim 01, 20120 yorum

Hasta güvercin bakımı

Hasta Güvercin Bakımı

Hasta güvercin bakımı belki de güvercin beslemenin temel taşı sayılabilir. Çünkü sağlıklı güvercinin gereksinimleri belli, göze hoş gelen yapısıyla keyifli ve sizin değerli sayılan zamanınızı harcatmayacak kadar zahmetsizdir. İşte tam bu dönemde sahip olduğunuz güvercin sever kabileyetleri ortaya çıkartıp tedevi yollarına başvurmalı, koloninizi kendi istekleriniz doğrultusunda ayakta tutmalısıznız. Öncelikle yapmanız gereken hareket hasta olan güvercini ana kümesinziden ayırmak, ana kümesinizi hastalığın yayılabileceği tanısı ile dezenfekte etmektir. Nedeni ise, güvercin hastalılarının bulaşma yollarının daha kapsamlı ve kolay olmasındandır. Yani hasta güvercin yem yerken ağız salgısı yemliğe, günlük dışkılama ihtiyacı ile kümesin muhtelif yerlerine, var olabilecek dış parazitlerin kümes içerisinde hareketleri ile diğer kuşlara, dökülen tüyleri ile yuvalıklara ve etrafa ve eş veya yavruları ile olan temaslarla diğer güvercinlere hastalığını kolaylıkla aktarabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak hasta güvercin bakımı mümkünse daha steril olan kendinizin yapabileceğiniz mini bir güvercin hastanesinde  yapılamalıdır. Ama yapılacak bu küçük kümesinde önceki seferlerde tedavi amaçlı kullanılmışsa, temizliğine dikkat edilmelidir. Hasta güvercin ayrıldıktan sonra ana kümesin dezenfektesine gelecek olursak; bildiğiniz üzere hastalığa neden olan bakteri veya virüsler kaba temizlik ile arınamayacak küçüktürler. Lakin ön kaba temizlik yani içerideki makro büyüklükte olan pislikleri kümes içerisinde fazla uçuşturmayacak şekilde uzaklaştırmak ilk adımdır. Sonrasında veteriner hekimlerden kolaylıkla bulabileceğiniz sanitizer ile kümesi dezenfekte etmek gelir. Kümes içerisinde ve kuşların üzerinde bulunabilecek dış parazitler içinde anti-parazit ilaçları kullanılmalı ki, onların bünyesinde bulunan virüsler kan yolu veya ağız yolu ile tekrar nüksedebilir. Hasta güvercin bakımı yapabilmek için, güvercinin hasta olup olmadığına karar vermeniz gerekir.
Peki,hasta olan güvercin nasıl anlaşılır?

Aslında bunu anlamak çok da zor değildir ama bazı ekstra durumlar hastalığı erken anlamanıza yardımcı olabilir. İlk olarak hasta olan güvercinin tespiti günlük göz kontrolleri ile anlaşılabilir. Eğer fazla vaktiniz yok ise yem ve su değişimleri esnasında en azından her güvercine gözle bakarak ve yem verme periyotlarında iştahlarına dikkat ederek kontrol yapmış oluruz. Zaten hastalık kapmış olan kuşlarınız günbe gün iştahtan düşecek, yem yemek yerine bir kuytuda dinlenmeyi tercih edecektir. Bu haller size kolaylıkla kavramanızı sağlayacaktır. Hastalık olan diğer hallerde; güvercinin büzülüp boynunu içeri çekerek durması, kuyruğunun yere doğru normalden fazla eğilmiş olması (tabi bu yumurtlayacak olan dişi güvercinlerdede görülür karıştırılmamalı), tünekte dururken büzülmüş ve tek ayağını sürekli olarak vücuduna çekmiş olması ( bu karın ağrısına işrettir) , kulak üstü tüyylerinin kalkık olması (bu durum güvercinin solunum yollarında rahatsızlık olduğuna işarettir), kuşun sürekli yutkunması gibi durumlarda hasta güvercin bakımı yapılmalıdır. Aşağıdaki resim hasta olan bir kuşun nasıl göründüğü konusunda ufakta olsa yardımcı olacaktır.

Resimde görüldüğü gibi ortadaki güvercin hastalanmış ve diğerleri ile arasındaki fark hemen anlaşılır düzeyde.


Hasta güvercin bakımı nasıl yapılmalı?

Hasta olan güvercini ana kümesten ayırma işlemi yapıldıktan sonra , güvercinin hastalığına göre bakım türü seçilmeli. Bakım denince akla hemen yedirip içirmek ve ilaç tedavisine başlamak gelir , lakin her hasta bakım periyodunda beslemenin yanı sıra perhizde bulunabilir. Örnek verecek olursak Salmonella ( Salla baş, dön baş) virüsüne yakalanmış olan güvercinlere kalsiyum minerali içeriği olan yemler, virüslerin bu minerale gereksinim duyması sebebi ile verilmemelidir.

En başında bakım temizlikle olduğundan, hasta olan güvercinin zemin , yemlik ve suluk temizliğine dikkat edilmeli, eğer buralarda dış veya kalıntısları mevcut ise bunlar birinci dereceden hastalık bulaştırısı sayıldığından derhal uzaklaştırılmalı. Bir kere ” temiz kümes, sağlıklı güvercin” sloganı bir alışkanlık olarak benimsenmeli. Zaten her neresi olursa olsun temizlik daima verim getirir. Daha sonra yapılacak olan işlemler zaruri olduğundan kaçınılmazdır. Bu işlemleri sıralayacak olursak;
Hasta güvercin bakımı

    Hasta olan güvercinin tespiti,
    Güvercinin ana kümesten ayrılması,
    Hasta güvercin bakımı için küçük kümesin hazırlanması,
    Kümes temizliğinin yapılması,
    Hasta güvercine uygulanacak tedavinin belirlenmesi (hastalığına göre),
    Besleme zamanlarını sabitleştirme (belli zaman aralıkları içerisinde),
    Hasta güvercin için ilaçlama türü ve dozunun belirlenmesi,
    Sağlığına kavuştuğuna inandığınız güvercinin takibi ( bu size kalmış ister ana kümeste ister bakım kümesinde yapılabilir, ama hastalığın türüne göre değişir, Dikkat edilmeli!!!!!!!!!)

 yukarıda belirtildiği gibidir.

Şimdi bu hasta guvercin bakımı sıralamasını açacak olursak sırasıyla,
Hasta güvercinin belirlenmesi

Hasta olmuş güvercinin anlaşılması, aşağıdaki kriterlere bakarak anlaşılır

    Hasta güvercin iştahsız olur,
    Hasta güvercin büzülmüş, daha çok hareketsiz ve tenha bir köşede uyuklar,
    Hasta güvercinin dışkısı normalden sıvı veya çok katı, rengi yeşilin tonları veya sarımtırak olur,
    Hasta güvercin anlaşılır şekilde kilo kaybına uğrar,
    Hasta güvercin, eğer yumurta için fazla kalsiyum kaybetti ise ayaktan ve kanattan kesilir ,yani uçamaz ve yürüyemez,
    Güvercinin başka uçamaması hali kanadında çıkmış enfeksiyon veya ur nedeniyle olur,
    Hasta güvercin sıcak ortamda tek ayağını vücuduna çeker ( karın ağrısı nedeni ile),
    Hasta güvercin çok fazla yutkunma halindedir bu durum Canker ağızda oluşan iltihaplanma veya güvercin kanserine işarettir,
    Hasta güvercin her hastalık başlama safhasında, yukarıdaki belirtilerden en az birini gösterir.

Hastalıklar ile ilgi daha fazla bilgiyi Güvercin Hastalıkları bölümünde bulabilirsiniz.
Güvercinin ana kümesten ayrılması

Hasta güvercin ana kümesten, belirtilerin görüldüğü anda derhal yapılmalı. Mümkünse ayırma işlemi bir eldiven vasıtası ile veya hasta güvercinle temastan sonra çok iyi el temizliği yapılarak yapılmalı. Nedeni ise bazı hastalık türlerinin insanlara bulaşabilme riskindendir (Mantar vb., bkz Güvercin Hastalıkları).
Hasta güvercin bakımı için kümesin hazırlanması

Hazırlanacak olan kümes güvercinin günlük ihtiyaçlarını ve hareketlerini kısıtlamıyacak kadar refah, havadar ama hava akımlarının fazla olmadığı, kuru ve kolay temizlenebilecek şekilde hazırlanmalıdır. Özellikle önceki hasta güvercin bakımı yapılmış kümeslerde kolay temizleme sekmesine çok dikkat edilmeli. Aksi taktirde güvercininizin bir hastalığını iyileştirirken bir diğerinin bulaşmasına da neden olursunuz. Yani, diyelim ki hasta olan güvercinde virüs kökenli bir hastalık mevcut ve iyileştirip ana kümese yolladınız. Ama hasta güvercin bakımı kümesini iyi temizlemeden bir diğer güvercini bakıma aldınız. Bu noktada virüs özellikleri sebebi ile hala orada bulunacağından güvercininize kolaylıkla bulaşmış olacak ve iyileştirmesi diğer hastalık etkenlerine göre daha zor olduğundan sizin değerli olan zamanınızı yokyere işgal edecektir.

Hasta güvercin bakımı kümesinin kolay temizlenebilmesi için kümes malzemesi plastik esaslı olması işinizi kolaylaştırmış olacaktır. Ahşap esaslı kümes malzemeleride kullanılabilir ancak iyibir şekilde vernik ile kaplama yapılmış olması gerekir. Nedeni ise ağaç türevi olan ürünler organik olması sebebi ile üzerinde kolaylıkla virüs ve bakterilerin üremesine ortam hazırlar.

Kümesin koşullarını ayarladıktan sonra güvercininizin kolay ulaşabileceği şekilde ve yine kolay temizlenebilen yemlik ve suluk uygun bir köşeye yerleştirilmelidir. Hazırlanan bu kümes, ana kümesten küçük olacağı için ,yerleştirilmiş suluk ve yemlik mümkünse sabitlenmelidir. Bazı hallerde kuşunuz fazla aktif olması yemlerin ve suyun yere dökülmesine sebep olacağından içeride gereksiz kirlilik oluşturacaktır.

Son olarak hasta güvercin bakımı yapılacak olan küçük kümesin içerisinde ,güvercinin rutin hareketlerini yapabilecek şekilde kademe veya tünekler yapılması güvercinin yeni ortama alışmasını kolaylaştırmış olacak ve daha az stresli olan kuş çabuk iyileşme gösterecektir.
Kümes temizliğinin yapılması

    Ana kümes içerinsinde hastalığa yakalanmış olan güvercin kümesten ayrılmadan, kümes içerisinde hastalık bulunan bazı kalıntıları bırakmış olur. Bu kalıntılar tüy, dışkı ve ağız salgılarıdır. Bunların uzaklaştırılmaması kümes içerisinde hala hastalığın nüks etme riksi olduğunun işaretidir. Tabi ki bu diğer yapılacak uygulamalar kadar kapsamlı değildir ama özenli temizlik yapılmasına dikkat edilmelidir.

    Öncelikle belli periyotlarla yapmış olduğunuz gibi kaba temizlikle içeride bulunan, süpürgenin alabileceği büyüklükteki parçalar kümesten uzaklaştırılır. Bu noktada unutulmamalıdır ki ” içeride toz partikülleri mümkün olduğu kadar uçuşturulmadan süpürme işlemi yapılmalıdır” . Çünkü uçuşan her partikül bilin ki bir hastalık taşıyan araçtır. Bunları fazla fazla uçuşturup kümesin ücra yerlerine yollamanın bir gereği yoktur. O nedenle , iki seferde süpürme işlemi daha başarılı olacaktır. Yani, ilk seferde baya kaba olan pislikleri, ikinci sefeerde ise ince olan pislikleri süpürme yapılmalıdır. Lakin ikinci süpürmenin zemini hafif ıslatarak yapılması bu zerrecik halindeki parçacıkların uçuşmasını önleyecektir.

   Tüm bu temizleme işlerinin ardından dezenfekte uygulaması yapılmalıdır. Bu işlem için veterinerlerde kolayca bulabileceğiniz santitizer eğer bulamıyorsanız kireci bol su kullanılabilir. Bu dezenfektasyon işlemi esnasında hastalığın bulaşmış olabileceği bütün bölgelere uygulamak size kesin çözüm getirebilir. Ayrıca,  temizleme işlemi yemlik ve suluklar da, güvercinin ağız salgısı bulaşmış olabilmesi düşüncesi ile temizlenmelidir. Bu ekipmanlar üzerindeki temizlik çamaşırsulu su ile yıkama şeklinde geçekleştirilir. Tabiki kümese girdiğiniz ayakkabılarınızıda unutmayın!!!!.

 En son işlem olarak eğer varsa dış parazitlerin uzaklaştırılması yapılmalıdır. Yine çok ucuza ve kolayca bulabileceğiniz ilaçlarla bu işlem yapılmalıdır.
Hasta güvercine uygulanacak tedavinin belirlenmesi

Temel belirtiler güvercinin hangi hastalığa sahip olduğunu anlamnızda kolaylık sağlayacaktır. Öncelikle hastalıkları öğrenmek bu işlemi kolaylıkla yapabilmek için çok önemlidir. Zira iyi tehşis edilmeyen hastalıkların tedavisi esnasında güvercinlerinizi kaybedebilirsiniz. Zaten hastalıktan yıpranmış olan güvercinleriniz kimyasal içerikli olan ilaçların etkisi ile bitkin düşmüş olacaklardır.

Kuşlarınızı tedavi ederken unutmayın ki pervasızca kullanılan her ilaç onlar için zarardır. Tabi güvercin hasta olduğunda tedavisi için ilaç kullanılmalıdır lakin her ilacı o hastalık üzerinde iyileştirici etkisi olmasına karşın zaralı yan etkileride mevcuttur. Bu noktada bilinçli olarak iyi karar verilmeli ve doğru tehşis ile hasta güvercin bakımı yapılmalıdır.

Unutulmaması gereken bir diğer unsur ise tedavi sadece ilaç ile yapılmaz. Açacak olursak, gümüz doktorları insanların yaşadığı tüm rahatsızlıkların temelinde stres ve ortam şartlarının uygunsuzluğunun yattığını söylemektedirler. Her ne kadarda mebolizmal farklılıklarımız olsa bile güvercinlerde uygunsuz ortamlarda stres yaşarlar. Yani hasta olan güvercini iyileştirebilmek için alıp boyutları uygun olmayan küçük bir kutuya koyup ona normal yaşamını sürdürdüğü ortama yakın şartlar sağlamazsanız, ilaçtan alabileceğiniz devanın neredeyse % 70 ‘ini kaybetmiş olursunuz. Boyut olarak diğer varlıkların bir çoğundan küçük olmasına rağmen neredeyse bir insanın gerek duyduğun hacimsel alana ihtiyaçları vardır. Bu nedenle uygun ortam+ilaç+düzenli besleme olumlu sonuca götürür.

Hasta olan güvercinin, yakalanmış olduğu hastalığın çoğu belirtilerini göstermesi gerekir. Aksi takdirde daha tecrübeli besleyicilerden destek alınmalıdır. Hastalıkların tedavisi Hastalıklar bölümümüzde anlatılmaktadır.
Besleme zamanlarını sabitleştirme

 Çoğumuzun riğayet etmediği çok önemli bir konudur. Düzenli beslenme her yaşayan varlık için ideal yaşam koşullarını sürdürebilmesi amacıyla olmazsa olmazlardandır. Herkes askerlik görevinde yemekler iyi olmasa dahi kilo alır ve bünyenizin gelişmesi kaçınılmazdır. Nedeni bildginiz gibi düzenli yemek saatleridir. Aslında bazı kuş hastalıklarının temelindede düzensiz, oransız verdiğimiz yemlerdendir. Zaten bu uygulamayı kuş hastalanmadan başlatmak en idealidir. Birde herkesin yanlış bildiği önemli bir konu ise kuş “aman aç kalmasın” bilgisidir. Unutulmamalıdır kuşun çok yemesi aç kalmasından daha kötüdür!!!!!!!

Bu konuda yapacağınız düzenleme kuşun iştahınıda arttıracağı gibi faydalı olan ama kuşların fazla beğenmediği yemlere karşıda yedirme kolaylığı sağlayacaktır.

Öncelikler yapılması gereken sizin ne zaman yemleme yapacağınızı tayin etmektir. Sonrasında bu periyotlara sadık kalmak daha düzenli besleme sağlayacaktır. Bu da hasta olan kuşunuzun yemden daha fazla faydalanmasını sağlayacaktır.
Hasta güvercin için ilaçlama türü ve dozunun belirlenmesi

Hasta olmuş güvercini iyileştirebilmenin yolu tabiki uygun ilacı uygun oranda ve düzenli bir şekilde kullanmaktan geçer. Dozaj çok önemlidir. Aksi takdirde ilacın fazla verilmesi kuşu zehirleyecek ve onun hastalıktan değilde kimyasal yoldan öldürmenize sebep olacaktır. Bu konuda dikkat edilmesi gerekenler kısaca şöyledir;

    Uygun ilaç uygun dozda verilmeli
    ilaç etki süresine göre belli saat aralıklarında olacağı için, periyotlar kaçırılmamalı
    Hastalık süresince düzenli birşekilde tadbik edilmeli, gün atlanmamalı, zira her verilen fazla ilaç fayda yanında zararda getirir
    İlac prospektüste yazılanın haricinde kullanılmamalı
    Her ilac güvercinde oluşan her hastalığa iyi gelmez!!!!
    İlacın son kullanma tarihine dikkat edilmeli
    Yavru güvercinlerde uygulanacak ilacın dozajı eğer yazmıyor ise 1/3 oranında kullanılmalı
    Mutlaka ilacın yanında takviye olarak direnç artırıcı Güvercin Vitanminleri verilmeli

Sağlığına kavuştuğuna inandığınız güvercinin takibi

Öncelikle güvercininizin gerçekten sağlığına kavuşmuş olduğuna kanaat getirmelisiniz. Hastalığa yakaldığı dönemde ki hiç bir belirtiyi göstermemelidir. Yani güvercin artık normal yaşamına dönmüş mü gözlemlenmeli. Sağlıklı bir güvercin iştahlı, hareketli eğer erkek ise her iki kanadını kaldırarak hafifçe yürümesi belirtileri sağlıklı olduğunun göstergesidir.
Bu yazı daha önce counter kişi tarafından okundu.
Share this article :

Yorum Gönder

Yorumunuz bir yönetici tarafından denetlenim uygun bulunduğu taktirde yayınlanıcaktır...

 
Destek : Erdal İlgin | Copyright © 2011. iddaa - All Rights Reserved
iddaa . .Erdal İlgin
Proudly powered by Blogger